Consumer market

Hồ sơ sau đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
19/04/2018 05:04:45
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
10/04/2018 04:04:51
Công ty CP 28 Đà Nẵng Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
bao cao
05/04/2018 05:04:56
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
USD 22.735 22.805
EUR 27.564 27.894
GBP 31.343 31.846
HKD 2.862 2.925
JPY 206 210
CHF 22.964 23.426
AUD 17.093 17.350
CAD 17.428 17.814
SGD 16.949 17.255
THB 707 737
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco