Consumer market

Hồ sơ sau đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
19/04/2018 05:04:45
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
10/04/2018 04:04:51
Công ty CP 28 Đà Nẵng Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
bao cao
05/04/2018 05:04:56
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
USD 23.290 23.370
EUR 27.288 27.614
GBP 30.617 31.107
HKD 2.941 3.006
JPY 204 213
CHF 24.028 24.511
AUD 16.826 17.112
CAD 17.826 18.185
SGD 16.897 17.202
THB 706 736
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco