Consumer market

Hồ sơ sau đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
19/04/2018 05:04:45
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
10/04/2018 04:04:51
Công ty CP 28 Đà Nẵng Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
bao cao
05/04/2018 05:04:56
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
USD 23.265 23.355
EUR 26.184 26.655
GBP 29.921 30.400
HKD 2.935 3.000
JPY 199 206
CHF 22.873 23.332
AUD 16.772 17.057
CAD 17.356 17.704
SGD 16.713 17.014
THB 695 724
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco