Consumer market

Hồ sơ sau đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
19/04/2018 05:04:45
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
10/04/2018 04:04:51
Công ty CP 28 Đà Nẵng Báo cáo kết quả SXKD 2017, phương hướng, giải pháp thực hiện KH 2018.
bao cao
05/04/2018 05:04:56
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
USD 23.020 23.090
EUR 26.660 26.978
GBP 29.678 30.153
HKD 2.895 2.959
JPY 201 207
CHF 22.770 23.227
AUD 16.761 17.047
CAD 17.137 17.482
SGD 16.626 16.927
THB 675 703
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco