Biên bản ĐHCĐ thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng

30/05/2017 03:05:39

Mời download tài liệu tại đây

 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
USD 23.255 23.335
EUR 26.309 26.622
GBP 29.280 29.749
HKD 2.925 2.990
JPY 206 212
CHF 23.058 23.521
AUD 16.733 17.018
CAD 17.462 17.813
SGD 16.736 17.038
THB 688 716
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco