Điều lệ tổ chức Công ty CP 28 Đà Nẵng

22/05/2017 01:05:05

Mời download tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0B1l7yvO6PcIFT3VEZHg2STNEcjA/view

 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
USD 22.675 22.745
EUR 27.597 27.927
GBP 31.162 31.662
HKD 2.863 2.927
JPY 202 206
CHF 23.304 23.772
AUD 17.961 18.230
CAD 17.914 18.311
SGD 16.985 17.292
THB 699 728
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco