Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng năm 2017

30/05/2017 03:05:21

Mời download tài liệu tại đây

 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
USD 22.755 22.825
EUR 26.512 26.828
GBP 30.109 30.592
HKD 2.863 2.926
JPY 204 209
CHF 22.660 23.116
AUD 17.109 17.365
CAD 17.390 17.776
SGD 16.813 17.117
THB 700 729
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco