Mục tiêu chất lượng

1. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế năm 2023:

     - Doanh thu:          265.606.000.000 đồng

     - Giá trị GCCB:      91.640.000.000 đồng

     - Lợi nhuận:              3.500.000.000 đồng

     - Năng suất BQ:  14.000.000 đ/người/tháng

     - Các khoản nộp:    15.988.767.000 đồng
2. Tỷ lệ sản phẩm sữa chữa trong quá trình tại các đơn vị sản xuất không quá 9%.

3.  Tỷ lệ sản phẩm loại bỏ không quá 0,01%

 

 • Vest 009 Vest 009
 • Vest 003 Vest 003
 • Quần 026 Quần 026
 • Quần 024 Quần 024
 • Quần 014 Quần 014
 • Coat 08 Coat 08
 • Coat 05 Coat 05
 • Coats 02 Coats 02
 • Coats 01 Coats 01
 • Váy 07 Váy 07
 • Váy 03 Váy 03
 • Quần 7 Quần 7
 • Quần 4 Quần 4
 • QPHSQNK08LQ QPHSQNK08LQ
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • KP721_Navy KP721_Navy
 • 4245-08 4245-08
 • 41435-FIM 41435-FIM
 • 0107-37 0107-37
 • 6307 6307
Ngoại tệ Mua Bán
Đối tác - Khách hàng
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Marubeni
 • Barco
 • Kimsora
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors
Tổng công ty 28 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng Địa Chỉ: 67 Duy Tân - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Điện Thoại: (84-236) 3618595
Fax: (84-236) 3615036
Trực tuyến: 3
Tổng truy cập: 318305
Facebook Google+ Twitter Youtube
Copyright © 2017 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. All Rights Reserved. Design by .:: Web360 ::.