Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

14/04/2022 10:04:10

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

 
 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

 1. Thời gian: 13h30 ngày 19 tháng 4 năm 2022 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng và người Đại diện được cổ đồng ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 16 giờ ngày 8/4/2022.

4. Nội dung Đại hội:

 • Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022.
 • Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.
 • Thông qua các tờ trình:
 • Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
 • Thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng;
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
 • Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch 2022 (nếu có).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

         Để chương trình Đại hội diễn ra theo kế hoạch, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký dự họp theo mẫu của Công ty về Ban tổ chức. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thê ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

          Hình thức đăng ký: Chuyển phát nhanh qua bưu diện, fax, email.

          Phiếu đăng ký xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

         Điện thoại: 02363.618595/ 0982 474494 (chị Phan Thị Hường)

         Fax : 02363.615036        email: phanhuongagtex@gmail.com

        Thời hạn đăng ký: Trước 16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2022.

        Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Bùi Văn Hóa

Thư mời chính thức Quý cổ đông xem tại đây

 

 • Vest 009 Vest 009
 • Vest 003 Vest 003
 • Quần 026 Quần 026
 • Quần 024 Quần 024
 • Quần 014 Quần 014
 • Coat 08 Coat 08
 • Coat 05 Coat 05
 • Coats 02 Coats 02
 • Coats 01 Coats 01
 • Váy 07 Váy 07
 • Váy 03 Váy 03
 • Quần 7 Quần 7
 • Quần 4 Quần 4
 • QPHSQNK08LQ QPHSQNK08LQ
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • KP721_Navy KP721_Navy
 • 4245-08 4245-08
 • 41435-FIM 41435-FIM
 • 0107-37 0107-37
 • 6307 6307
Ngoại tệ Mua Bán
Đối tác - Khách hàng
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Marubeni
 • Barco
 • Kimsora
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors
Tổng công ty 28 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng Địa Chỉ: 67 Duy Tân - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Điện Thoại: (84-236) 3618595
Fax: (84-236) 3615036
Trực tuyến: 3
Tổng truy cập: 308001
Facebook Google+ Twitter Youtube
Copyright © 2017 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. All Rights Reserved. Design by .:: Web360 ::.