Công ty CP 28 Đà Nẵng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

21/04/2017 03:04:51

14h ngày 20/4/2017, Công ty CP 28 Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty CP 28 Đà Nẵng đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH cổ đông 2016, kế hoạch sxkd và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017, tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2017, tờ trình phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.

Tham dự Đại hội có 62 đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 1.483.845 cổ phần chiếm 96% tổng số cổ phần của Công ty

Sau hai giờ làm việc nghiêm túc Đại hội đã thống nhất thông qua một số vấn đề quan trọng. Theo đó, Công ty CP 28 Đà Nẵng sẽ chi 2,47 tỷ đồng, tương đương 46,6% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ 16%.

Năm 2017, Công ty CP 28 Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu 329,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng, tăng 1,06% so với thực hiện năm 2016.

 • Vest 009 Vest 009
 • Vest 003 Vest 003
 • Quần 026 Quần 026
 • Quần 024 Quần 024
 • Quần 014 Quần 014
 • Coat 08 Coat 08
 • Coat 05 Coat 05
 • Coats 02 Coats 02
 • Coats 01 Coats 01
 • Váy 07 Váy 07
 • Váy 03 Váy 03
 • Quần 7 Quần 7
 • Quần 4 Quần 4
 • QPHSQNK08LQ QPHSQNK08LQ
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • KP721_Navy KP721_Navy
 • 4245-08 4245-08
 • 41435-FIM 41435-FIM
 • 0107-37 0107-37
 • 6307 6307
Ngoại tệ Mua Bán
Đối tác - Khách hàng
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Marubeni
 • Barco
 • Kimsora
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors
Tổng công ty 28 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng Địa Chỉ: 67 Duy Tân - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Điện Thoại: (84-236) 3618595
Fax: (84-236) 3615036
Trực tuyến: 3
Tổng truy cập: 308021
Facebook Google+ Twitter Youtube
Copyright © 2017 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. All Rights Reserved. Design by .:: Web360 ::.