Mục tiêu trác nhiệm xã hội

 1. Phấn đấu:
 1. Thu nhập bình quân đạt trên 8.300.000 đồng/người/tháng
 2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh thực phẩm, xây dựng thực đơn hợp lý cho bữa ăn ca với mức độ hài lòng về chất lượng trên 85%.
 1. Lãnh đạo công ty cam kết không vi phạm quyền lợi của người lao động theo luật định.
 2. Duy trì hệ thống TNXH theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách TNXH luôn được xem xét, cập nhật, cải tiến để luôn phù hợp. 100% người lao động trong các đơn vị của Công ty được thấu hiểu, thực hiện và duy trì chính sách TNXH.
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco
 • Next
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors