Domestic market

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
09/03/2024 09:03:48

Quý cổ đông có thể xem hoặc download Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại đây

2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại đây.

 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco
 • Next
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors