Domestic market

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
16/05/2023 04:05:54

Kính mời quý cổ đông xem Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại đây

 

Kính mời quý cổ đông xem Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại đây

 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco
 • Next
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors