Recruitment

Thông tin tuyển dụng tháng 5/2023
05/05/2023 08:05:00
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2023  Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng là Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc Phòng, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí: - 𝟓𝟎 công nhân may công nghiệp - 𝟎𝟓 công nhân phụ - 𝟎𝟏...
Tuyển dụng tháng 02/2022
10/02/2022 03:02:28
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng tuyển dụng một số vị trí sau: I. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 1. Công nhân vận hành máy may CN: 20 người 2. Công nhân ủi, thợ phụ: 05 người 3. Đào tạo may (Không yêu cầu kinh nghiệm): 20...
Thông báo tuyển dụng tháng 7 năm 2021
15/07/2021 04:07:03
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng cần tuyển một số vị trí sau:
Thông báo tuyển dụng năm 2021
23/06/2021 01:06:59
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng cần tuyển một số vị trí sau:
Thông báo tuyển dụng năm 2020
13/04/2020 03:04:06
Công ty CP 28 Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động năm 2020
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco
 • Next
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors