Quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ

21/05/2018 05:05:43

Nhằm tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn, toàn diện và vững vàng hơn. Tạo bước đột phá góp phần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trước mắt và lâu dài.
Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Công ty đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho một số đồng chí như sau:
1. Điều động đồng chí Thiếu tá QNCN Trần Thị Mỹ Hạnh - Quản đốc Phân xưởng 1 kiêm Quản đốc Phân xưởng 2
2. Điều động đồng chí Thượng úy QNCN Bùi Văn Thuấn - Quản đốc Phân xưởng 2 về làm Phó Phòng Kỹ thuật Công nghệ
3. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Phụ trách Phân xưởng Cắt làm Quản đốc Phân xưởng Cắt
4. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Tổ trưởng Tổ may 11 làm Phó Quản đốc Phân xưởng 2
5. Đồng chí Phan Ngọc Tuấn - Lean trưởng Phân xưởng 2 làm Phó Quản đốc Phân xưởng 2
6. Đồng chí Đoàn Nhựt Trưng - Lean trưởng Phân xưởng 1 làm Phó Quản đốc Phân xưởng 1

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm mới phát biểu và hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 

 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • QPHSQNK08CSB QPHSQNK08CSB
 • QPH-SQ-Nam-K08-LQ QPH-SQ-Nam-K08-LQ
 • QPHSQ-NAM-K08-KQ QPHSQ-NAM-K08-KQ
 • QPHSNNK08HQ QPHSNNK08HQ
 • QP-Hè-SQ-Nam-HQ QP-Hè-SQ-Nam-HQ
 • QPĐSQNK08HQ QPĐSQNK08HQ
 • QPDSQNK08LQ-2 QPDSQNK08LQ-2
 • QPDSQNK08KQ QPDSQNK08KQ
 • QPDSQNK08CSB QPDSQNK08CSB
Currency Buy Sell
Partners - Customers
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Barco
 • Next
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors